nafukali ste za volantom
26
aug

Alkohol za volantom

V prípade, že Vám bol nameraný alkohol za volantom tak ste si poriadne skomplikovali život. Pozrime sa na to čo Vás čaká a neminie.

Zhrnutie článku:

  • Čo Vás čaká, keď nafúkate pod 1 promile
  • Čo Vás čaká, keď nafúkate nad 1 promile
  • Aký dostanem trest za jazdu pod vplyvom alkoholu
  • Koľko zaplatím za jazdu pod vplyvom alkoholu
  • Na ako dlho mi zoberú vodičák, keď som nafúkal
  • Kedy a ako podať žiadosť o podmienečné odpustenie polky trestu zákazu viesť motorové vozidlo
  • Žiadosť o vrátenie vodičského preukazu

Alkohol za volantom pod jedno promile

Ak nafúkate do 0,48 mg/l bude sa jednať o priestupok. Policajt Vám na mieste zadrží vodičský preukaz. Samozrejme od tohto momentu, už nemôžete šoférovať. Tieto prípady sa ďalej riešia v správnom konaní. Očakávajte pokutu od 150 € do 800 €. Okrem pokuty si môžete vyslúžiť aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na 3 roky. Pokiaľ nebudete riešení v správnom konaní, ale v blokovom alebo rozkazovom konaní za tento priestupok Vám možno uložiť pokutu do 650 €.

Tu sa však náklady nekončia. Ďalej sa budete musieť zúčastniť odborného vyšetrenia tzv. zisťovanie zdravotnej a psychologickej spôsobilosti. Toto vyšetrenie musíte absolvovať inak už ďalej nemáte nárok na vodičský preukaz. Zvyčajne Vám príde tento papier poštou približne mesiac od momentu, kedy sa skutok stal. Jedná sa o jednorázové vyšetrenie za ktoré zaplatíte približne 55 € a robí sa u psychiatra nie u psychológa.

Psychológ určí či nie ste závislí na alkohole a drogách. Podľa toho určití či ste spôsobilý alebo nie. Ak áno tento papier odovzdávate na polícií. Tu to nekončí, príde Vám ďalší papier. Budete musieť absolvovať sedenia o psychológa. Pôjde približne o 4x 2hodinové sedenia. Za tieto sedenia zaplatíte minimálne 250 €. Psychológ Vám odovzdá potvrdenie o tom, že ste tieto sedenia absolvovali. Zanesiete ich na políciu. Ak ste dostali zákaz viesť motorové vozidlo na 2 roky a viac musíte po skončení trestu robiť skúšky na autoškolu.

Alkohol za volantom nad jedno promile

Pokiaľ ste nafúkali viac ako 1 promile (viac ako 0,48 mg/l) už nejde o priestupok spáchali ste trestný čin: Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 289

Platí tu:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 (4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.”

Poďme si to vysvetliť:

Ak vám bol nameraný alkohol za volantom nad 1 promile spáchali ste trestný čin. Policajt Vám na mieste odoberie vodičský preukaz. Auto nechávate na mieste. Následne budete prevezení na policajnú stanicu, lekárske vyšetrenie (najčastejšie EKG) a budete umiestnení do cely predbežného zadržania. V cele môžete byť maximálne 4 dni do súdu.

Sú dva typy súdov súd v riadnom konaní a v superrýchlom konaní.

Súd v superrýchlom konaní

Pokiaľ Vám zvolia súd formou superrýchleho konania budete v cele predbežného zadržania až do súdu. Kedy sa určí trest.

Podľa čoho dostanete trest?

Najdôležitejšie je či ste spáchali aj iné priestupky alebo trestné činy, ktorom toho, že Vám bol nameraný alkohol za volantom. Teda za akých okolností ste nafúkali. Boli ste zastavený policajnou hliadkou? V prípade, že ste sa dopustili aj nehody bude najdôležitejšie či niekto utrpel ujmu na zdravý, či ste poškodili niekomu majetok a ak áno do akej sumy. Samozrejme sa bude zisťovať či ste v minulosti mali problém so zákonom. Dôležité bude aj to ako ste sa správali k policajtom, ktorý prišli na miesto činu, či ste spolupracovali, alebo mali s Vami ďalšie problémy.

Súd v riadnom konaní

Je možné, že po zobudení v cele predbežného zadržania budete druhé ráno prepustený. Čaká Vás výsluch a môžete byť prepustený po úplnom vytriezvení. Všetko záleží od postupu policajtov a prokurátora či Vás pustia alebo nie.

Čo potom?

Ako sme popisovali vyššie približne do mesiaca dostanete papier s ktorým musíte absolvovať sedenie u psychiatra a psychológia (podobný postup ako pod 1 promile, pozrite vyššie). Potom budete čakať na súd. Buď prídete na súd osobne, alebo Vás bude súdiť samosudca bez Vašej prítomnosti a príde Vám rozhodnutie súdu do pošty.

Trest za šoférovanie nad 1 promile – Čo čakať zo súdu?

V prípade, že ste v minulosti nemali problém so zákonnom, spolupracovali ste a nespôsobili ste nikomu ujmu na zdravý súd sa skôr prikláňa k finančným trestom, alebo k podmienečným trestom. Teda môžete byť odsúdený napríklad na pol roka, ale podmienečne to znamená, že nemusíte nastúpiť na výkon trestu a súd Vám trest podmienečne odkladá napríklad (1 rok podmienka). V prípade, že za túto dobu preukážete, že žijete riadny život a nespôsobíte žiadne ďalšie problémy bude Vám trest odpustený. Očakávajte však záznam v registre trestov, nakoľko ide o trestný čin. Výmaz z registra trestov je možné až po niekoľkých rokoch.

Samozrejme Vám bude uložený zákaz viesť motorové vozidlo. Spravidla minimálne 24 mesiacov.

Žiadosť o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá

Pokiaľ ste dostali napríklad zákaz viesť motorové vozidlá na 26 mesiacov. Po ubehnutí 13 mesiacov môžete súd požiadať o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Táto doba Vám plynie od vtedy, kedy Vám bol vodičský preukaz odobratý, teda odo dňa incidentu. Podmienku však dostávate po rozhodnutí súdu. Takže zákaz Vám plynie skôr ako podmienka. V tejto žiadosti musíte preukázať, že žijete riadny život. Ak však už za takíto skutok boli trestaní so skrátením trestu nepočítajte.

Vzor žiadosti o odpustenie polovice trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo

Oficiálnu formu listu nenájdete, treba sa však riadiť formou úradných dokumentov. V liste by ste mali uviesť: komu je to adresované (súd), Vaše údaje (meno), Spisovú značku, popísať okolnosti incidentu a uviesť dôvody, prečo žiadate o skrátenie (potreba cestovania do práce a podobne). Z listu musí byť jasné, že ste svoj čin oľutovali a žijete riadny život.

Súd nemá žiadnu lehotu dokedy sa musí k tejto žiadosti vyjadriť, vraví sa o 60 dňoch (čo nie je oficiálne). Môže to trvať mesiac, dva, tri alebo sa môže vyjadriť až pred koncom riadneho zákazu viesť motorové vozidlo.

Súdne pojednávanie odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo

Pravdepodobne budete predvolaní na súd a to na základe Vašej žiadosti. Na súde bude prítomný sudca, prokurátor a zapisovateľ. Súd bude posudzovať či ste žili riadny život od momentu, kedy Vám zobrali vodičský preukaz, ale zohľadňovať bude aj minulosť. Pokiaľ ste nemali žiadne problémy v čase kedy Vám plynie zákaz, žijete žiadny život, máte prácu a dokážete, že vodičák potrebujete, súd by mal Vašu žiadosť posúdiť kladne.

Zo súdu si tak odnesiete papier, že Vám súd odpúšťa zvyšok trestu. Očakávajte však, že Vám súd síce umožní požiadať políciu o vodičák, ale pravdepodobne Vám uloží ďalšiu podmienku na šoférovanie. Väčšinou dostanete počet mesiacov, ktoré by ste mali mať vodičák ešte zadržaný krát 2. Takže ak Vám zostávalo 12 mesiacov, očakávajte podmienku na šoférovanie na 24 mesiacov. Súd Vám však môže určite skúšobnú dobu až na 5 rokov.

Vrátenie vodičského oprávnenia

Ak už máte rozhodnutie so súdu o odpustení zvyšku trestu viesť motorové vozidlá s týmto úradným dokumentom musíte ísť na dopravný inšpektorát. Ak ste mali zákaz viesť motorové vozidlo (prvé rozhodnutie súdu, nie po skrátení) 2 a viac rokov budete musieť absolvovať testy na autoškolu.

Pokiaľ sta sa dostali v čítaní až sem, určite ste zistili, že skutok, ktorý ste spáchali nie je len tak a spravili ste obrovskú chybu. Máte pravdepodobne zákaz viesť motorové vozidlo a zaplatíte kopec peňazí, ktoré sme spomínali vyššie, alebo ste boli podmienečne či nepodmienečne odsúdení.

Váš život bez auta bude oveľa komplikovanejší. Jednou z možností kým prejde Váš trest je používanie elektrickej kolobežky. Poďme sa pozrieť na to či je z hľadiska zákona vôbec možné.

Kolobežka
(1) Kolobežkou je nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním alebo pomocou gravitačnej sily, ktoré je ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel.
(2) Kolobežka určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické požiadavky ustanovené pre bicykel v § 22
§ 25
Kolobežka s pomocným motorčekom
(1) Kolobežka s pomocným motorčekom musí naďalej zachovávať pôvodný charakter kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček.
(2) Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí z hľadiska konštrukcie primerane spĺňať technické požiadavky ustanovené pre bicykel s pomocným motorčekom v § 23.

Vodičský preukaz elektrická kolobežka

Kolobežka je teda nemotorové vozidlo. Pravdepodobne ste dostali zákaz viesť motorové vozidlo. Na Slovensku osoba, ktorá používa elektrickú kolobežku nemusí mať vodičské oprávnenie. Musíte spĺňať všetky pravidlá, ktoré si vyžaduje riadenie bicykla.
Elektrická kolobežka by Vám mohla na toto obdobie pomôcť v presune po meste. Budete nakoniec ekologickejší ako keby ste chodili autom a aspoň trochu ušetríte životné prostredie. Bežná elektrická kolobežka ide rýchlosťou až 25 km/h.