Prenajaté elektrické kolobežky nemusia byť tak ekologické ako si myslíme

Štúdia zistila, že používanie prenajatej elektrickej kolobežky nemusí byť tak ekologické ako cestovanie autobusom. Rozhodne je však presun elektrickou kolobežkou ekologickejší ako cestovanie autom. Najekologickejšie však zostáva presun bicyklom.

Prvá recenzovaná štúdia skúmajúca vplyv životného cyklu zdieľaných elektronických kolobežiek na životné prostredie naznačuje, že existujú aj ekologickejšie spôsoby mestkého prepravovania.

Pri posudzovaní životného cyklu prenajatej elektrickej kolobežky sa štúdia nezaoberala iba emisiami, ktoré vznikajú pri nabíjaní kolobežiek, ale aj každou etapou ich výroby a údržby: materiálmi, dopravou do určeného miesta na dobíjanie.

Zistilo sa, že hlavným problémom nebolo nabíjanie skútrov, ale ich výroba, zber a distribúcia.

Dopad životného cyklu zdieľanej e-kolobežky

Štúdia, ktorú uskutočnila Štátna univerzita v Severnej Karolíne, zistila, že priemerný dopad prenajímaných elektrických kolobežiek na globálne oteplovanie je 202 g CO2 na 1 míľu ( 1,6 km).

Až 50% z toho pochádza z materiálov a výroby a 43% tvorí nabíjanie kolobežiek (musia sa zhromaždiť, presunúť autom a po dobití znova presunúť autom na stanovište.

Elektrická kolobežka dopad na životné prostredie vs auto

V porovnaní s používaním automobilu štúdia zistila, že zdieľané elektronické kolobežky sú pre životné prostredie skutočne oveľa lepšie. Priemerný vplyv globálneho otepľovania pri cestovaní autom je podľa štúdie na 1 míľu (1,6 km) 414 g CO2.

Dopad cesty autobusom sa však stanovil na 82 g CO2 na míľu a použitie osobného bicykla na 8 g CO2 na rovnakú vzdialenosť.

Zmena návykov v doprave

Zatiaľ čo sa prieskum uskutočňoval v Spojených štátoch, zdieľané elektrické kolobežky sa v posledných rokoch rozšírili po európskych mestách a neobišli sa ani bez ich problémov.

Paríž zaviedol pokuty pre ľudí, ktorí jazdia na chodníkoch alebo blokujú chodníky zaparkovanými kolobežkami.

Znižovanie ekologickej záťaže elektronických kolobežiek

Štúdia predložila niekoľko koncepcií, ktoré by mohli spoločnostiam, ktoré prenajímajú elektrické kolobežky pomôcť znížiť vplyv používania kolobežiek na životné prostredie.

Podľa nej by mohla mať pozitívny vplyv predĺženie životnosti ich vozidiel, zníženie zbernej a distribučnej vzdialenosti a menej časté nabíjanie.

Spoločnosť Lime, ktorá sa zaoberá prenájmom elektrických kolobežiek po celom svete vrátane mnohých európskych miest, uviedla, že robí „rýchle technologické a prevádzkové pokroky“, aby zlepšila udržateľnosť svojho vozového parku.

Spoločnosť reagovala na štúdiu

„V tomto prípade táto štúdia zdôrazňuje veľa tém, ktoré sme identifikovali a na ktorých už pracujeme.

„Táto štúdia je však tiež založená na predpokladoch a neúplných údajoch, ktoré vedú k neistému rozmeru získaných výsledkov.“